1660, Trente, AV, sezione latina, capsa 34, n° 43, fol. 18v-23v. .


Archive
Inventaire
Les livres, f. 18v